W tym miejscu znajdziecie kilka podpowiedzi, w jaki sposób efektywnie korzystać z serwisu ZapisaniSobie.pl.

REJESTRACJA, uzupełnienie danych o sobie, wniesienie opłaty za korzystanie z serwisu

Aby się zarejestrować w serwisie Zapisani Sobie należy kliknąć na podkreślony napis „Rejestracja” na stronie głównej serwisu. Po kliknięciu ukaże się strona z polami, które należy wypełnić, aby Twoja strona mogła być widoczna dla innych użytkowników serwisu.

Login: adres mailowy który jest jednocześnie niezbędny do logowania, a także na który będą wysyłane wiadomości z serwisu − o ile użytkownik wyrazi zgodę, na przykład o czekających na przeczytanie wiadomościach. Adres mailowy nie będzie prezentowany na stronie użytkownika.

Hasło: hasło które trzeba bedzie wprowadzić aby zalogować się do serwisu − minimum 8 znaków

Imię: Imię użytkownika

Płeć: Płeć użytkownika

Miejscowość: miejscowość zamieszkania

Województwo: województwo w którym mieszkasz

Data Urodzenia: Data urodzenia użytkownika (nie będzie prezentowana na stronie!)

Uwaga! Pola „Imię”, „Płeć” i „Data urodzenia” będzie można później zmienić tylko za pomocą wysłania prośby do administratora serwisu, prosimy o uważne ich wypełnienie.

Dodatkowe dane: dodatkowe informacje o użytkowniku, nie wszystkie muszą być wypełnione, jednak im więcej będzie wypełnionych pól tym większa szansa na zainteresowanie innych użytkowników serwisu Twoim profilem. Wszystkie pola wypełnione tutaj mogą być użyte w wyszukiwaniu innych osób.

Zawiadomienia email: tutaj mozesz wybrać w jaki sposób chcesz być informowany o czekających na Ciebie wiadomościach

Informacje pomocne przy zaawansowanym szukaniu: tutaj możesz umieścić kilka słów „kluczowych”, porzez które można zwrócić uwagę innych użytkowników serwisu − wartość tego pola może być używana w zaawansowanym wyszukiwaniu − jeśli ktoś na przykład wprowadzi w wyszukiwaniu słowo „Chopin” to system wyszukiwania pokaże wszystkich użytkowników, którzy wprowadzili to słowo w tym polu (oczywiście użytkowników innej płci, pasujących do wprowadzonych innych kryteriów wyszukiwania)

Szczegółowe informacje: Tutaj znajduje się kilka pytań, na które warto odpowiedzieć, bo pomogą one innym użytkownikom serwisu w decyzji kontaktu z Tobą. Na niekóre z pytań odpowiedź jest wymagana, inaczej Twoja strona nie będzie widoczna dla innych osób − takie pytania mają obok treści pytania informację z ilością znaków jakie należy wprowadzić udzielając odpowiedzi na takie pytanie. W nawiasach kwadratowych jest podawana ilość wprowadzonych już znaków.

ZAPIS: Aby dane które zostały wprowadzone przez Ciebie zostały zapisane należy kliknąć w ten przycisk. Zostaniesz poinformowany o zapisaniu Twoich danych odpowiednim komunikatem.

Po zarejestrowaniu zostaniesz przekierowany na swoją Stronę Główną, skąd będzie można wykonywać wszystkie akcje związane z aktywnym uczestnictwem w serwisie, w tym będzie możliwe również dodanie zdjęć.

Po zarejestrowaniu (bądź edycji) danych strona użytkownika zostanie poddana moderacji − procesowi sprawdzenia czy profil użytkownika spełnia wymogi regulaminu. Po procesie moderacji użytkownik zostanie zawiadomiony wiadomością email o tym, że strona została pozytywnie zmoderowana, lub o powodach negatywnej moderacji.

Po uzyskaniu informacji o pozytywnej moderacji profilu, aby korzystać z Pełnego zakresu usług oferowanych przez serwis, należy wnieść Opłatę (szczegóły w regulaminie).

EDYCJA DANYCH

W każdej chwili użytkownik może zmodyfikować/uzupełnić swoje dane klikając na przycisk „Edytuj dane”, znajdujący się w panelu na górze Strony Głównej Użytkownika. Wszystkie wartości pól, poza polami „Imię”, „Płeć” i „Data Urodzenia” mogą zostać zmienione.
Po edycji strona użytkownika zostanie poddan procesowi moderacji. Po moderacji użytkownik zostanie zawiadomiony wiadomością email o tym że strona została pozytywnie zmoderowana, lub o powodach negatywnej moderacji.

STRONA GŁÓWNA UŻYTKOWNIKA

Strona główna użytkownika jest miejscem skąd użytkownik może uruchamiać akcje związane z jego uczestnictwem w serwisie. Strona ta pojawia się po zalogowaniu użytkownika.
Na stronie można wyodrębnić kilka obszarów związanych z różnorodnymi elementami serwisu.

Twój status
Miejsce pokazujące podstawowe informacje o statisie użytkownika − od kiedy użytkownik jest w serwisie, czy jego dane zostały pozytywnie zmoderowane (gdy nie są, strona nie będzie widoczna dla innych użytkowników) i czy użytkownik pozwala aby jego strona mogła się pojawić w wynikach wyszukiwania innych osób.

Panel menu głównego
Jest to menu pojawiające się na każdej stronie, pozwalające na nawigację pomiędzy różnymi stronami i na kluczowe akcje na danej stronie.

Akcje:
Wyloguj mnie − wylogowanie użytkownika i przejście do strony głównej serwisu
Edytuj dane − edycja danych użytkownika
Dodaj/usuń zdjęcia − dodanie, bądź usunięcie zdjęć użytkownika, zmiana opisu pod zdjęciami
Jak mnie widzą inni − wyświetlenie strony uytkownika w postaci w jakiej widzą ją inni użytkownicy serwisu
Ustawienia konta − parametry działania konta

Menu Wyszukiwania:
Wyszukiwanie proste:
Wyszukiwanie proste pozwala na szybkie wyszukanie użytkowników po podstawowych polach, takich jak wiek, miejscowość i województwo zamieszkania, czas w jakim profil wyszukanych osób pojawił się w serwisie oraz czy mają być prezentowane profile tylko ze zdjęciem czy też wszystkie.
Wpisanie wartości do pól i kliknięcie w przycisk „szukaj” spowoduje, że system wyświetli profile użytkowników spełniające wszystkie wprowadzone kryteria.
Możliwe jest wyszukanie użytkownika po numerze − wtedy wystarczy wpisać numer użytkownika i kliknąć w przycisk szukaj − gdy wprowadzony jest numer użytkownika wartości innych pól nie mają znaczenia.

Menu wiadomości:
Są to trzy pierwsze od góry pozycje menu, umieszczone po lewej stronie. Służą one do przejścia odpowiednio do wiadomości odebranych od innych użytkowników, kopi roboczych (czyli wiadomości stworzonych przez użytkownika, ale nie wysłanych jeszcze do adresata, a zapamiętanych do późniejszego dokończenia), oraz do wiadomości wysłanych przez bieżącego użytkownika.

Menu Akcji
Pod fragmentem menu wiadomości znajdują się kolejne pozycje menu uruchamiające inne strony związane z uczestnictwem użytkownika w serwisie.
Kto Cię odwiedził − wyświetla listę 100 ostatnich osób, które odwiedziły stronę użytkownika
Lista zapamiętanych kontaktów − lista osób, które zostały zapisane przez użytkownika podczas odwiedzin ich stron.
U kogo jesteś w kontaktach − lista osób które zapisały użytkownika do swojej listy kontaktów
Moja Księga Gości − lista wpisów do księgi gości użytkownika − wpisy są widoczne dla wszystkich osób odwiedzających stronę
Lista Twoich odwiedzin − lista 100 ostatnich osób, których profile zostały wyświetlone przez użytkownika
Lista osób zablokowanych − lista zablokowanych użytkowników, od kórych bieżący użytkownik nie chce otrzymywać już wiadomości (to taka blokada dla nieco zbyt natrętnych osób :) )
Forum dyskusyjne − wyświetla stronę z forum dyskusyjnym użytkowników serwisu.

Copyright © 2006-2024 ARSCOM :::: regulaminpolityka prywatnoscizasadypomoceMail